Les obres de construcció de la futura Escola Bressol Municipal de Can Rosés han deixat al descobert tres grans fragments de paviment hidràulic a la planta baixa de l’emblemàtica masia del barri de les Corts on s’ubicarà. Són originals del 1900, quan es va fer la primera reforma de la masia.

Un dels fragments del mosaic hidràulic recuperat

El Departament de Patrimoni ja està estudiant l’estat d’aquests tres mosaics per decidir com quedarà integrada una mostra testimonial d’aquesta troballa al futur equipament, que s’inaugurarà al setembre.

Un altre dels paviments recuperats

El paviment que no quedi integrat es retirarà i es conservarà. El mosaic duu el nom de paviment Nolla, en honor a la persona que el va introduir a Barcelona el 1865, Miquel Nolla.

De mas a residència

L’antiga masia de Can Rosés, ubicada al carrer de Déu i Mata, data del 1716 i és d’estil barroc. Està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local. Estava situada just davant de l’antic camí de les Corts a Sarrià i era un antic mas amb era i edificis annexos per als treballadors i el bestiar. L’arquitecte Joaquim Gelabert hi va fer la primera reforma el 1900 per conferir-hi un ús i aspecte més residencial. Hi va afegir una cornisa, va decorar amb esgrafiats els paraments d’estuc i va obrir una galeria al nivell de la primera planta. La coberta és de teula àrab i a sota hi ha un rellotge de sol.