(ACN/redacció) La Cambra de Comerç de Barcelona ha alertat aquest dimecres del dèficit de finançament en l’educació pública i la manca de professorat a Catalunya. Segons els seus indicadors de progrés i benestar, els centres públics necessiten un augment de les inversions d’un 11,5 %. Segons la Cambra, en comparació amb Europa, l’any 2019 hi havia un dèficit de la despesa en educació pública no universitària de 630 milions d’euros. L’entitat també alerta de la manca de professorat a Catalunya.

La taxa d’abandonament prematur se situa en el 14,8 %

Les dades de la Cambra també fan referència a la sobrequalificació universitària, “que minimitza el retorn social de la inversió pública en educació” i que presenta una polarització formativa elevada, un factor que podria explicar, en part, els elevats nivells de desigualtat salarial en comparació amb la majoria de països europeus. Concretament, la taxa d’abandonament prematur dels estudis a Catalunya se situa en el 14,8 % el 2021, clarament superior al 10,2 % del nucli europeu.

“Malgrat la despesa elevada en educació universitària per part del sector públic a Catalunya, el mercat laboral no és capaç d’absorbir tot l’augment de la població activa amb estudis superiors”, sosté l’estudi. Com a resultat d’això, el percentatge de sobrequalificació universitària juvenil és molt superior a Espanya, 35,3 % el 2019, en comparació amb el nucli d’Europa, 23,9 %.

Aposta decidida per la millora de la qualitat de l’ensenyament públic

Sobre l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, tot i que preveuen un increment de la despesa en educació, la Cambra avisa que ho fan a partir d’una magnitud “inferior” a la del conjunt del pressupost, i assenyala que “s’ha d’apostar de forma decidida per millorar la qualitat de l’ensenyament públic“. L’increment previst de la despesa en educació el 2023 és inferior a l’augment de la despesa consolidada del conjunt del sector públic, que és del 7,6 %.