Segons informa el diari ‘El País’, només 85 dels 1.364 objectes que hi ha inventariats al palau de Julio Muñoz Ramonet tenen valor patrimonial. Entre aquestes peces no hi ha cap de les grans obres dels mestres de la pintura que atresorava la col·lecció original: Velázquez, El Greco, Goya, Murillo, Monet, Berruguete, Tiziano i molts d’altres. En canvi, sí que s’hi troben algunes còpies de Rembrandt, Anglada Camarasa, Ramon Casas o Joaquim Mir, així com un fals i grotesc ‘Príncep Jesús’ atribuït a Velázquez.

L’empresari Julio Muñoz Ramonet va morir el 1991 i va deixar al testament que el seu palau i totes les obres d’art que contenia s’incorporessin al patrimoni municipal per convertir-lo en un museu. L’Ajuntament ha batallat durant anys als tribunals contra les filles de Muñoz Ramonet per rebre efectivament tot aquest llegat, i la justícia va donar la raó a la ciutat. El 25 de juliol de l’any passat, el jutge va lliurar a l’Ajuntament les claus dels palaus, ubicats al carrer de Muntaner, i llavors es va començar a fer l’inventari de tot el que hi havia a dins.

Durant sis mesos, una comissió d’experts encapçalada per Núria Rivero, cap de projectes de la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona, ha elaborat un informe sobre l’autenticitat i el valor de les peces inventariades. La setmana passada el van lliurar al patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, que és qui haurà de vetllar per la conservació del llegat. L’informe ve a confirmar les sospites que les filles de l’empresari, Carmen, Isabel, Alejandra i Helena Muñoz Villalonga, van aprofitar els anys de litigis amb l’Ajuntament per vendre les obres més valuoses de la col·lecció de son pare.

L’Ajuntament ja va anunciar l’any passat, a la vista de l’inventari, que reclamaria aquestes obres tant per la via civil com la penal. Durant el dia d’avui, cap responsable municipal no ha volgut fer declaracions valorant les conclusions de l’informe d’experts.