Tot i això, no tots els agents que patrullin la portaran. Només ho faran els caps de torn de cada zona, o bé el comandament que el substitueixi o, en última instància, l’agent que n’assumeix les funcions. De fet, els Mossos incorporen només, de moment, 134 pistoles elèctriques a tot el territori. D’aquestes, 120 entraran en funcionament, però la resta s’utilitzaran per fer formacions.

Com a mesures de seguretat, aquells mossos que portin la pistola elèctrica hauran de dur una càmera enganxada al cos que enregistri la seva actuació, i el vehicle policial anirà equipat amb un desfibril·lador per si la descàrrega elèctrica provoca una parada cardíaca.