Els Mossos d’Esquadra han detectat una nova estafa amb el mètode “phishing”. En aquest cas, els estafadors suplanten la coneguda empresa de missatgeria FedEx. Envien un correu electrònic a les potencials víctimes, les alerten que no els han pogut entregar un paquet, perquè s’ha perdut informació en el procés d’entrega i els demanen diners. Els Mossos adverteixen als usuaris que en cas de rebre aquest missatge, el marquin com a correu no desitjat i l’eliminin.

Un mètode habitual d’estafa

El “phishing” és un frau en què es suplanta la identitat a través d’un correu electrònic o un SMS per aconseguir dades de targetes de crèdit, claus bancàries o altres tipus d’informació. Aquests missatges falsos acostumen a tenir un enllaç en què es demanen dades personals i contrasenyes. Fa uns mesos, una estafa a gran escala va suplantar la identitat del Banc Santander. Les entitats bancàries alerten als clients que mai no envien missatges amb enllaços en què s’hagi de facilitar informació privada o claus per poder operar.