Simón Rosado va néixer a Hervas (Càceres) i va treballar a Derbi durant 10 anys. El 1974 va ingressar a Comissions Obreres i a les Joventuts Comunistes del PSUC. El seu compromís el va portar a ser detingut dues vegades per estar vinculat a dues vagues durant els anys 70.  Des de l’abril de 2000, era membre del Secretariat de CCOO de Catalunya.

En política, Rosado va formar part del Comitè Central del PCE i del Comitè Executiu del PSUC. Actualment, a més, era membre del Consell Nacional d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).