Com a expert en l’àmbit educatiu, Melgarejo va rebre al llarg de la seva vida nombroses distincions. Destaca la condecoració com a Cavaller de la Rosa Blanca de Finlàndia, que atorga directament el president de la República, o el premi Blanquerna-Educació, que va rebre de mans de l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau. A més, va formar part del Consell Escolar de Catalunya i del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya  com a professional expert. Melgarejo també va dur a terme múltiples conferències a seminaris o universitats, al Congrés dels Diputats i al Senat.