El curs, amb un format tipus MOOC (Massive Open Online Course), pretén formar en llengua anglesa els 13.000 taxistes amb llicència a la ciutat. Es tracta d’un acord entre l’Ajuntament, l’Institut Metroplità del Taxi i el Consorci de Turisme de Barcelona que ja es va posar a prova l’any passat en dues ocasions, al gener i a l’abril, quan s’hi van inscriure unes 150 persones.

La tercera edició del curs, i la primera en què ja no es tracta d’una prova pilot, s’ha iniciat aquesta setmana i es perllongarà durant cinc setmanes més. Consisteix en cinc blocs pedagògics i una vintena de lliçons. Està pensat perquè els taxistes puguin aprendre anglès així com adquirir coneixements culturals sobre la ciutat.

D’aquesta manera, es vol aconseguir que els taxistes puguin mantenir un diàleg amb els turistes que visiten la ciutat o hi viuen sobre temes com el trànsit, la climatologia o la pèrdua d’un objecte. El curs està pensat perquè els taxistes puguin accedir-hi a través de telèfons mòbils, tauletes o ordinadors. De fet, segons dades de les últimes edicions, un 60 % dels inscrits van seguir el curs a través dels telèfons mòbils.