MARIA, Mamaguinarda "Mamaguinarda és un grup d'activitat que es troba dins de la cooperativa cultural Rocaguinarda. Volem sobretot ser defensors d'un estil de criança natural, obert a tothom, relaxat, espontani i amb ajuda mútua del barri, de la comunitat." "D'una banda, celebrem trobades només amb les famílies, un espai que oferim perquè es puguin trobar les famílies, que puguin compartir les inquietuds, que puguin tenir en aquesta edat dels 0-6 anys i crear noves xarxes de relació com per exemple decidir fer un cangur col·lectiu, aconsellar una escola bressol o alguna escola on puguin anar els seus fills o, de vegades, simplement compartir vivències." "Convidem ponents per fer xerrades de temes que puguin interessar, formació, per dir-ho d'alguna manera. Formació per a pares, formació per a famílies... Aquestes xerrades poden ser de temes molt variats, des d'alimentació, son infantil, poden ser tallers de dansa, massatge." "El que cal és subscriure's al blog per rebre l'agenda d'activitats i ldins de l'agenda, hi ha un vincle on la gent pot fer la reserva de places. De cara a la propera temporada Mamaguinarda s'està plantejant ampliar l'oferta de cursos i tallers. Per això necessitem que la gent s'associï, necessitem ajuda per poder seguir reinvertint en el projecte perquè som una associació sense ànim de lucre però tenim moltes idees i necessitem recursos i suport perquè les puguem dur a terme."