Cinc alumnes de batxillerat de l'Institut Doctor Puigvert s'han quedat sense poder fer classe de Ciències de la Terra i del Mediambient aquest curs. El centre va decidir no impartir l'assignatura per manca d'alumnes. L'AMPA del Puigvert, però, no està conforme amb aquesta decisió perquè diuen que altres assignatures sí s'estan fent amb menys de vuit alumnes matriculats, el mínim que marca la llei. Tots els alumnes de batxillerat han d'estudiar assignatures comunes com són llengua o filosofia. A més, han de triar unes matèries de modalitat en funció de la branca de batxillerat que facin. L'especialitat de ciències i tecnologia té vuit matèries de modalitat. Són Matemàtiques, Biologia, Física, Química, Ciències de la terra i del Medi Ambient, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Electrotècnia. D'aquestes, els alumnes han d'escollir-ne un mínim de cinc. Però aquest any els alumnes del Doctor Puigvert han tingut menys opcions per triar. El centre ha decidit no impartir l'assignatura de Ciències de la Terra i del Medi Ambient perquè hi havia pocs alumnes interessats a fer-la. Segons la llei, cal un mínim de vuit alumnes per impartir una matèria. ENRIC LLURBA, president de l'AMPA de l'IES Dr. Puigvert "L'any passat, Electrotècnia a primer de batxillerat es va fer amb dos alumnes. Filologia castellana s'ha fet amb tres alumnes. Pensem que no s'aplica el mateix llistó a l'hora de valorar les coses. I que els mateixos drets tenen els pares dels alumnes d'Història de l'Art, d'Electrotècnica o nosaltres a què els nostres fills puguin fer aquesta opció." La direcció de l'IES, que no ha volgut parlar amb BTV sobre aquesta qüestió, va oferir als alumnes l'opció de canviar de centre o de cursar l'assignatura a l'Institut Obert de Catalunya. Però l'AMPA no va estar d'acord amb aquesta solució. Segons el Consorci d'Educació ha explicat a BTV, l'IES Doctor Puigvert no és l'únic institut de la ciutat que aquest curs ha decidit no impartir una matèria de modalitat. De fet, tots els centres tenen autonomia per decidir si obren o no un grup amb menys de vuit alumnes. Tot depèn, diu el Consorci, de la disponibilitat de recursos de cada institut. L'AMPA del doctor Puigvert no conforme amb aquestes explicacions va presentar una queixa formal al Síndic de Greuges el 30 de setembre. A l'espera de la resolució, tenen l'esperança que l'any que ve els alumnes que comencin el batxillerat puguin triar, si volen, estudiar Ciències de la Terra al seu institut. Una assignatura amb la qual sempre havien obtingut uns resultats molt bons a la prova d'accés a la universitat.