La tècnica s’anomena radioteràpia estereotàctica extracraneal i consisteix a administrar dosis altes de radiació en un nombre petit de fraccions, fet que permet un control local de la malaltia comparable a la cirurgia.

És un tractament que requereix una tècnica extremadament precisa i en la qual participen experts en radiofísica. Perquè el tractament amb la nova radioteràpia sigui correcte i només s’ataqui la part del tumor, se sincronitza el moviment respiratori del pacient i se’l immobilitza amb molta precisió.

Com es pot veure en l’exemple de la fotografia (en què la part central, de color negre, són els pulmons) es localitza el tumor (encerclat i assenyalat amb una línia taronja). Un cop es té localitzat i el pacient està immobilitzat i sincronitzat amb els aparells que actuen en el tractament, es dispara una forta dosi de raig X que va directament al tumor sense malmetre’n els teixits adjacents.

Aquesta tècnica, indicada per al tractament d’estadis inicials del càncer de pulmó, serveix per a aquells casos en els quals la cirurgia no és aconsellable, tant per raons d’edat com per malalties associades.També se n’estan ampliant les  indicacions per a la metàstasi pulmonars, òssies o hepàtiques, entre d’altres.

Els tres pacients als quals s’ha aplicat aquesta tècnica, dos dels quals presentaven estadis inicials de càncer de pulmó i un altre amb un tumor renal disseminat amb una metàstasi òssia única, han respost al tractament sense efectes secundaris.