Hi ha més farmàcies de guàrdia de les que caldria. És la conculsió que extreuen les farmàcies de Barcelona de l'estudi que han fet ells mateixos amb la Cambra de Comerç. Segons el document, aquests establiments atenen una mitjana de nou ciutadans cada nit de guàrdia. I d'aquests, només la meitat hi van per motius urgents. La majoria de consultes es concentren, a més, entre les deu de la nit i la una de la matinada. ROSER "Depèn de quines coses, si les necessites, ja hi pots anar a una hora que saps que estan obertes, no?" Amb tot, l'Associació de Farmàcies assegura que aquestes guàrdies nocturnes obligatòries no surten gens a compte. L'estudi situa la facturació mitjana d'una nit en els 90 euros. Molt per sota dels 230 que diuen que els costa tenir obert. MARIA CINTA TOMÀS, vicepresidenta de l'Associació de Farmàcies de Barcelona "Nosaltres demanem que aquestes guàrdies s'intentin organitzar d'una manera racional i eficient perquè el més beneficiat de tot això sigui el ciutadà però potser reduir el nombre de farmàcies obertes, o bé, que unes obrissin fins la una i que n'hi hagués una de referència que obrís tota la nit". El cas, però, és que més enllà de les urgències, hi ha qui acudeix a les farmàcies de guàrdia per altres motius. JUAN "Por mi horario por la noche me van bien. Porque salgo tarde de trabajar y si me duele algo..." Faltarà veure si la petició de les farmàcies arriba a bon port.