La mesura de congelació salarial afecta més de 6.000 treballadors a tot Catalunya, tot ells empleats d’empreses mixtes amb participació de les administracions públiques, però que depenen de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).