Trobar feina pot ser més fàcil amb espais com aquest. Amb motiu de la crisi, moltes biblioteques de Barcelona han separat els llibres sobre qüestions laborals per facilitar les consultes als qui busquen una ocupació. En aquesta del barri de la Maternitat i Sant Ramon, per exemple, ja fa temps que la idea es va posar en marxa, però ara rep més visites que mai. Dins el fons documental hi trobem tres blocs ben diferenciats. En un podem trobar llibres que ens ajuden a afrontar una entrevista de feina, també hi ha llibres amb els temaris per a proves d'oposicions, i més avall hi trobem els llibres que ens ajudarien a crear la nostra pròpia empresa. La crisi ha convertit aquesta part de la biblioteca en una de les més consultades, sobretot en l'apartat de les feines del sector públic. NÚRIA PERARNAU, directora de la Biblioteca Miquel Llongueras "Ha sigut amb el bloc dels temaris sobre oposicions, que ho hem ampliat a moltes altres disciplines i matèries, i amb això sí que hem notat que la gent en fa un ús més alt. Com més hem ampliat la col·lecció, més ens trobem que la gent ens ho demana i ens ho ve a buscar." També hi ha més persones que abans que s'apropen per consultar ofertes de feina als ordinadors a través dels portals d'ocupació. Són activitats paral·leles als seminaris i cursos per trobar feina que també s'ofereixen les biblioteques de la ciutat.