L’Associació de Veïns del Front Marítim demana al districte de Sant Martí un procés participatiu per decidir els nous usos del recinte fabril de Palo Alto a partir del 2018. Consideren que el barri ha crescut molt en habitants en els últims temps i que els fa falta un espai com aquest, situat al carrer dels Pellaires, número 30, per ubicar-hi una sèrie d’equipaments municipals. Asseguren que no en tenen suficients i que necessiten, per exemple, un casal de gent gran o una escola bressol.  De moment, els grups polítics s’hi han posicionat a favor en una primera votació al consell plenari del districte de Sant Martí.

En realitat, Palo Alto és de propietat municipal des de l’any 1997, quan l’Ajuntament va expropiar el recinte. En aquell moment, però, s’hi havien instal·lat diferents estudis d’artistes, dissenyadors i arquitectes aglutinats en una plataforma anomenada Centre de Creació Artística i Cultural Palo Alto. El novembre d’aquell mateix any, el consistori va signar un acord de concessió de l’espai per 20 anys no prorrogables amb el centre, que es va convertir en la Fundació Privada Centre de Creació Artística i Cultural Palo Alto. Es tracta d’una institució integrada per diversos agents que desenvolupen la seva activitat en el complex fabril amb l’objectiu de promocionar i gestionar activitats artístiques i culturals.

Per tant, la concessió acabarà a finals del 2017 i l’any 2018 l’espai tornarà a mans municipals. Ara l’Ajuntament ha acordat amb la fundació fer tres auditories per conèixer l’estat actual de l’espai: una de tècnica per avaluar l’estat dels edificis; una de cultural, que farà l’ICUB; i una d’econòmica. Després, cap al mes de juny, començarà a treballar en el pla funcional del recinte. S’haurà de plantejar el futur de la quinzena d’empreses, tallers i estudis que actualment tenen la seu al recinte i veure com poden coexistir amb els nous equipaments que reclamen els veïns.