A l’aire del metro de Barcelona hi ha uns 10.000 bacteris per metre cúbic, són dades obtingudes per científics del Centre d’Estudis Avançats de Blanes i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, que han elaborat el catàleg genètic de la comunitat microbiana del metro, una eina que podria ajudar a conèixer i controlar la qualitat de l’aire que respirem al subsòl.