ANNA RAMI, tècnica comunitària àmbit social Fundació Tot Raval "La Xarxa de Lectura del Raval és un projecte comunitari que té com a objectiu formetar la lectura al barri del Raval, dirigit a infants, adolescents, joves i les seves famílies. Va néixer l'any 2007 arran d'un diagnòstic comunitari que es va fer i en què es va detectar que la lectura era un eix fonamental. No es llegia o es llegia poc i llavors el que es volia era fomentar aquesta lectura. Dins la Fundació Tot Raval existia un grup que es deia el grup d'Educació i Comunitat, que va fer aquest diagnòstic. Aquest grup va ser l'impulsor, doncs, de crear una xarxa de lectura formada per casals infantils, entitats i biblioteques. Nosaltres estem organitzats per programes i aquests programes van dirigits a diferents grups d'edats. Cada programa té les seves activitats o els seus projectes diferents. Per exemple, tenim un projecte que són animacions que es diu Anima't a la lectura, una mica el que es fomenta és que els nens mitjans a aquestes edats més difícils puguin apropar-se a la lectura mitjançant tècniques d'animació".