Hi haurà, fonamentalment, tres tipus de fullets informatius. Els primers, una novetat d’aquest any, són sobre prevenció al comerç. Se’n repartiran 10.000 nous exemplars, que inclouen consells per protegir tant l’establiment com el gènere i els diners, i també pautes de comportament en cas de risc.

D’altra banda, una reedició de 15.000 exemplars actualitzats sobre la venda ambulant es repartiran entre el Gremi d’Hotels, Turisme de Barcelona i el Consell de Gremis de Comerç.

Finalment, es distribuïran 135.000 exemplars del fulletó “Stop actes incívics”, que inclouen consells molt diversos, gairebé tots començats amb el la paraula “stop”. Concretament, s’hi recullen 12 premisses. Al carrer: “Stop a la venda ambulant il·legal”, “Stop als serveis sexuals”, “Stop al consum de begudes alcohòliques”, “Stop a orinar”, “Stop als skates i bicis fora dels llocs habilitats”, “Stop als grafits i a les pintades”, “Stop a les apostes” i “Stop als actes vandàlics”. A la platja: “Stop a no respectar les indicacions de seguretat”, “Stop a dormir a la platja” i “Stop a fer servir sabó a les dutxes”. I a tota la ciutat: “Ok a anar vestit”.