El CAP de Cotxeres, a l'avinguda de Borbó, és un dels pocs que manté el servei d'atenció urgent les 24 hores. De fet, el nou pla estableix aquest centre integral de salut com a punt de referència de tot el districte de Nou Barris i part del de Sant Andreu. Per això, les urgències disposen, a més dels serveis habituals dels CAP, de radiodiagnòstic i de servei d'analítiques, de manera que només els casos greus es recondueixen a centres hospitalaris. JOSEP SERRAT, metge i gerent del centre integral de salut Cotxeres: "La nostra existència com a centre d'urgències ja estava definit molt abans d'aquesta època de dificultats econòmiques. Llavors, podem dir que hi ha un pla d'estructuració de les urgències que ve d'abans i que tindrà continuïtat." El centre va ser dissenyat per donar servei d'atenció primària a prop de 25.000 habitants. Les urgències, en canvi, es van planificar per donar cobertura a més de 200 mil ciutadans. Tot i que des de l'inici de l'estiu han notat un descens de la demanda d'aquest servei, el poc temps de vida del centre fa difícil de calcular quina incidència pot tenir en el seu funcionament el tancament d'altres centres durant les nits. JOSEP SERRAT, metge i gerent del Centre Integral de Salut Cotxeres: "És previsible que si al voltant els centres tanquen, doncs que aquí puguem tenir una mica més d'activitat [...]. Si la demanda creixés significativament, s'hauria de valorar la possibilitat de posar més professionals treballant. No s'ha donat el cas, a hores d'ara." De moment, aquest estiu, com que és el primer que el centre està en marxa, han decidit mantenir la mateixa dotació de personal que la resta de l'any a l'espera de veure quin és el comportament de les urgències.