JOSÉ MARÍA TOVILLAS, professor Dret Financer i Tributari UB "Las personas que tienen más ingresos y más patrimonio han visto como se ha reducido la carga que se ha venido exigiendo, y ahora supongo de cara a la galería, como algo simbólico, dicen que quieren pagar más. Pero es que antes se les ha rebajado lo que tenían que pagar."

Els propietaris d’empreses com L’Oréal, Orange o Peugeoit diuen que volen preservar un model econòmic que els ha beneficiat durant molt de temps i per això proposen pagar més taxes. Però els experts coincideixen que el problema de l’economia, no només la francesa sinó també l’espanyola, no és pas la fiscalitat sinó l’atur. I recorden que el mes passat ja hi va haver una reforma del sistema tributari francès que, precisament, rebaixava els impostos sobre les rendes més altes.