Creix el reaprofitament i el reciclatge de residus a Catalunya. La tendència de la recollida selectiva continua a l'alça i durant l'any passat es van reciclar un 40% de les escombraries, tres punts més que l'any anterior. Els contenidors que més es van utilitzar van ser els de paper i cartró, seguits dels de fracció orgànica i els envasos. Precisament, la recollida selectiva de la matèria orgànica és la que més es va incrementar respecte al 2009, mentre que el reciclatge de vidre va ser l'única que va disminuir. L'any passat, a Barcelona, cada persona va generar gairebé un quilo i mig de brossa al dia. Això vol dir que els barcelonins generem menys residus que la majoria de catalans. Pel que fa als grups d'edat, l'Agència de Residus de Catalunya, creu que s'ha de fer especial incidència en els joves. JOSEP MARIA TOST, director de l'Agència de Residus de Catalunya "Els factors ens indiquen que els més joves, amb perdó, són els més passotes a vegades amb el reciclatge. Les generacions més grans i les franges mitjanes són més recicladores que els adolescents." Per comarques, Osona i la Terra Alta són les que més reciclen de Catalunya i aconsegueixen que la meitat de les escombraries acabin en contenidors de recollida selectiva. L'Anoia és, en canvi, la comarca menys sostenible.

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, que avui ha donat a conèixer el balanç de les dades de reciclatge de 2010, continuem generant els mateixos residus per persona: 1,53 kg cada dia, tant sols una dècima menys que el 2009. L’aspecte positiu és que la tendència és a la baixa, però encara falta per arribar al 10% de les xifres de 2006 (1,64 kg/hab/dia). L’ens públic s’ha proposat de rebaixar-la fins als 1,47 kg/hab/dia el 2012.

A Barcelona, l’any passat, cada persona va generar gairebé un quilo i mig de brossa al dia, de manera que els barcelonins generen menys residus que la majoria de catalans. Pel que fa als grups d’edat, l’Agència de Residus de Catalunya creu que s’ha d’incidir en el sector jove perquè s’adoni de la importància del reciclatge. Les generacions més grans i les franges mitjanes són més recicladores que els adolescents.