PERE POLL, aparellador "Sóc Pere Poll, sóc aparellador i som a la parròquia del Remei de les Corts. En Josep Oriol Mestres era un arquitecte que feia un estil eclèctic. A la façana mateix hi ha un rossetó que és més aviat romànic, gòtic i això. Hi ha un frontis que és més aviat grec. El 47 van començar les obres i no es va fer la benedicció de les obres fins l'any 1850. El 19 de juliol del 36 es va cremar l'església aquesta, se'n va cremar tot l'interior i en va caure tot el sostre i l'únic que se'n va salvar va ser la capella aquella del santíssim. Després de la guerra va començar la restauració. I del 41 al 47 va estar sis anys amb les obres. S'hi han anat fent reformes i les darreres són aquestes pintures i aquest orgue." PERE MONTAGUT, rector de la parròquia "Jo sóc mossèn Pere Montagut, el rector de la parròquia. Aquesta imatge que tenim de la Mare de Déu del Remei és la patrona del barri. Aquesta configuració de parròquia i poble de les Corts sempre ha anat unida, però sempre com una de les entitats més importants per al barri."