Durant les inspeccions es va poder comprovar que en sis establiments hi havia productes que no complien les condicions de caducitat. Alguns feien més de dos anys que estaven caducats. Els productes intervinguts pesaven fins a 100 quilos.