IRENE RIGAU, Consellera d'Ensenyament "Continuarem oposant-nos fermament a aquest projecte perquè no arribi a llei, i en cas que arribi a llei, doncs vostès saben que continuarem defensant la llei del Parlament de Catalunya. S'arriba a l'absurd de dir que ho farà l'Estat, quan ens va transferir la competència educativa, diu que ell intervindrà a Catalunya i no hi pot intervenir. I que, a més a més, ens ho restarà del finançament."

Wert ha destacat que la fórmula adoptada dóna resposta a les observacions donades pel Consell d’Estat, i afecta “exclusivament” aquells sistemes educatius en què no es garanteix el dret a estudiar en castellà. El ministre considera que amb aquesta acció es garanteix  el dret que assisteix els pares perquè el castellà pugui ser la llengua vehicular en l’educació dels seus fills.

La mesura serà “excepcional i temporal”, segons el ministre, i serà un “mecanisme subsidiari” fins que l’Administració afectada sigui capaç d’oferir una formació en centres públics o concertats amb el castellà com llengua vehicular.

Rigau: “És una llei recentralitzadora”

La consellera Irene Rigau ha carregat contra el projecte de la LOMCE i ha dit que no és una llei pedagògica, sinó recentralitzadora. La consellera considera que la llei pretén trencar trencar les bases pedagògiques que sustenten el model català i l’ha qualificada de predemocràtica, perquè “ens situa competencialment abans del decret de 1981”.

Rigau considera la llei “inaplicable” a Catalunya i acusa el Govern espanyol de dur a terme un canvi constitucional de gran envergadura per promoure un canvi polític. La consellera creu que la LOMCE és un atac a l’Estatut i al model lingüístic de Catalunya.