ALBA ORTEU, psicòloga de la Fundació Friends "Sóc l'Alba Orteu, psicòloga de la Fundacio Friends i coordinadora també d'aquesta entitat. Actualment la Fundació Friends està destinada a joves i adults que tenen problemes de comunicació, habilitats socials i empatia. La majoria estan diagnosticats amb la síndrome d'Asperger, que és un trastorn de l'espectre autista. El primer any que es va obrir va ser el 2004, va començar amb l'àmbit d'oci. Es va crear l'any 2008 un programa d'inserció laboral i es va crear una botiga, perquè crèiem que era un lloc on ells tenien moltes possibilitats i podíem posar en pràctica una mica el que s'ensenyava a la fundació. A la botiga, el que fan principalment els nois és atendre els clients, i una mica des d'aquí dalt es treballen les habilitats socials, com relacionar-se amb l'altre, el que és treballar la postura, la mirada... tenen molta problemàtica a ficar-se al lloc de l'altre, llavors, a la botiga, com que estan en tensió amb altra gent els obliga a fer els treballs que estem fent aquí dalt. Els serveix a aquests nois que si han d'anar a una empresa ordinària, aquí tenen la possibilitat de fer les primeres pràctiques laborals. En un principi està pensat perquè vinguin aquí, s'hi estiguin tres anys, i quan facin el tercer any ja puguin anar a l'empresa ordinària."