Una torre humana és una imatge natural dins de la cultura catalana, però per molts forans és una activitat impactant. Els castellers de la Vila de Gràcia han acostat aquesta tradició a 140 joves de 20 nacionalitats diferents que participen en aquest projecte. El programa està adreçat a joves que acaben d'arribar a la ciutat fruit del reagrupament familiar i que fins al mes de setembre no començaran l'escola. A través de diferents activitats aprenen les les primeres nocions de català, i sobretot s'endinsen en els costums i tradicions de la societat catalana. També es treballa la creació de vincles amb el barri a través de la biblioteca, els punts òmnia o els casals. La majoria dels participants tenen entre 12 i 18 anys. Un cop acabat el programa es farà un seguiment d'un any dels joves per acompanyar-los en el seu procés d'adaptació.