Un dels efectes del vent ha estat que els fruits dels plataners s’han anat desprenent, cosa que ha provocat alguna molèstia respiratòria i també als ulls de vianants i motoristes.