Se n'han recuperat els arcs i els estucats originals, que abans de la remodelació estaven ocults. A banda de la façana se n'han millorat les instal·lacions comunitàries d'electricitat i aigua, l'escala de veïns i el terrat. El pla de Barris ha finançat el 58% de l'actuació. Aquesta xifra inclou l'ajut social que s'ha concedit a tres veins i que cobreix el 100% del cost. Un cop finalitzada l'obra, els veïns ja poden gaudir d'un edifici que sembla nou". JAUME TOMILLERO, propietari del local als baixos "Ha valgut la pena perquè ha quedat molt bé. No ho he parlat amb els altres veïns però segur que estan molt contents". En un any, 88 comunitats de propietaris han sol·licitat els ajuts a la rehabilitació. Però com a molt en seran 45 les que se'n podran beneficiar. MÓNICA MATEO, directora del Pla de Barris de la Barceloneta "El nostre objectiu és arribar a 45 però no ho podem assegurar perquè dependrà de les actuacions que s'hagin de fer en cada comunitat". De moment, 11 immobles han iniciat ja les obres i la previsió és que sis o set s'acabin aquest mateix any.