Els Mossos d’Esquadra han instruït durant l’any 2023 un total de 761 fets per delictes d’odi i discriminació, ja sigui per via penal o administrativa, la qual cosa representa un increment del 18,7 % respecte a l’any anterior. El 76 % dels casos investigats s’han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets, dels quals dos de cada 10 són menors. Dels fets denunciats l’any passat, el 93 % han estat comesos de forma presencial i la resta s’han realitzat a través de les xarxes socials i internet.

Des del 2012, s’ha registrat una pujada del 238,2 % de les denúncies, passant de les 225 el 2012 a les 761 l’any passat. Només durant el 2020, com a conseqüència de la covid-19, es va produir un descens dels fets. Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un model d’atestat policial específic en l’àmbit de l’odi i la discriminació que és pioner a l’estat i que es crea amb la voluntat de facilitar i augmentar la qualitat dels atestats policials.

Barcelona, la demarcació amb major nombre de fets

Per demarcacions, Barcelona continua tenint un major nombre de fets (562) amb un increment del 17 % respecte a l’any 2022, seguida de Girona (73) amb una pujada del 28 %. Tarragona (71) i Lleida (55) experimenten també augments del 9,2 i el 41 %, respectivament. Els fets que es denuncien a Barcelona representen el 73,8 % del total dels denunciats a Catalunya (761).

L’àmbit de l’LGTBI-fòbia és el que concentra més denúncies, amb un total de 282 de 761, cosa que suposa un 37 % de tots els fets del 2023. Les motivacions racials segueixen la seva tendència, semblant a la de l’any 2022, amb un 35,5 % (270 fets), seguides de l’orientació política, amb un 13,5 % (103 fets).

Augmenten el nombre de víctimes i el de persones detingudes

Un total de 984 persones han denunciat haver estat víctimes per causes relacionades amb l’odi i la discriminació, ja sigui per la seva orientació sexual, origen, condició política i religió o altres àmbits. Representa un increment del 20,8 % respecte del total de víctimes de l’any anterior. Els homes representen el 63,5 % i les dones, el 36,4 %.

Pel que fa a les víctimes especialment vulnerables (majors de 65 anys i menors d’edat), s’ha
passat de 131 el 2022 a 142 el 2023 (augment del 8,4 %). Les víctimes menors d’edat han passat de ser 109 el 2022 a 100 el 2023 (disminució del 8,2 %), mentre que les víctimes majors de 65 anys han augmentat, passant de 22 a 42 el 2023. Un total de 47 menors han estat víctimes per LGTBI-fòbia; 38, per motius racials, i quatre, per discapacitat intel·lectual. També destaquen tres casos per antigitanisme i sis per sexisme.

Durant l’any 2023 hi va haver un total de 138 detinguts, fet que suposa un 21 % més de detencions que l’any 2022, i 730 persones van quedar detingudes/denunciades per la seva presumpta relació amb la comissió d’un fet motivat en aquest àmbit. Els homes representen el 76,3 % dels autors i les dones, el 23,7 %.