Durant els primers dies d’acampada, una cinquantena de treballadors i veïns van establir-se en tendes a la vorera dels carrers de la Indústria i Dos de Maig, mentre que ara només en queden sis. Diversos representants dels treballadors hi fan nit i diuen que ho seguiran fent fins que hi hagi un acord entre la Creu Roja, propietària de l’immoble, i la conselleria de Salut; unes negociacions que s’haurien de reemprendre a mitjan setembre.

De moment, segons el Comitè d’Empresa, l’única alternativa viable és la proposta de compra de l’hospital per part d’alguns directius. L’operació en garantiria el funcionament durant almenys 10 anys, prorrogables a 10 anys mes, i evitaria l’acomiadament de 400 persones. El portaveu del Comitè, Juan Robles, creu que s’avança pel “bon camí”.