El director general de Salut Pública de la Generalitat, Antoni Plasencia, ha presentat avui un estudi fet entre més de 1.500 mares a través del telèfon Sanitat Respon. Les principals conclusions del treball indiquen que, al llarg de 2010, ha augmentat el nombre de dones que opten per l’alletament matern. També que, en els últims 10 anys, s’ha incrementat la prevalença d’aquest tipus de lactància al llarg del primer any de vida del nadó. De fet, des de 2001, hi ha hagut un augment relatiu del 114% de la prevalença de la lactància materna a partir dels sis mesos de vida del nadó.

Les raons d’aquest augment són diverses. Hi han influït les campanyes de promoció de la lactància materna que s’han fet en els últims anys. També hi ha contribuït l’arribada de dones estrangeres a Catalunya, ja que el 92,5% opta per criar els seus fills en néixer, davant del 79,3% de les espanyoles.

Segons el Departament de Salut, la lactància materna suposa molts avantatges tant per a la mare com per a l’infant. Els aporta nutrients i protegeix d’infeccions, al·lèrgies i altres malalties cròniques. També permet mantenir una relació estreta entre la mare i el nen i afavoreix la recuperació postpart.