(ACN) La Fiscalia de Barcelona destaca en la memòria anual de delictes informàtics del 2021 “l’explosió” de denúncies per la utilització no autoritzada d’imatges de menors d’edat en pàgines web de continguts de pagament com OnlyFans, AdmireMe o Myfanpage, amb molts continguts sexuals. Es tracta de fotos que els menors pengen en obert a les xarxes socials i que delinqüents usen sense permís per pujar-les amb la intenció que els usuaris paguin per aquest contingut. El document de la fiscalia no aporta dades comparatives d’anys anteriors, però assegura que es tracta d’una “novetat en les tipologies delictives denunciades” i diu que en els primers sis mesos del 2021 es van rebre més de 50 denúncies per aquest comportament.

En principi, aquestes aplicacions permeten a persones majors d’edat crear un perfil i penjar-hi fotografies o vídeos, sovint de contingut sexual, que veuen altres usuaris que paguen per aquest contingut. El que ha detectat la fiscalia a través de les denúncies policials és que alguns delinqüents agafen fotografies de menors que els mateixos infants pengen en obert a les seves xarxes socials per crear un perfil fals en aquestes aplicacions on hi pugen les fotos per guanyar diners. En aquest sentit, la fiscalia demana en la memòria als legisladors que es penalitzi la suplantació d’identitat a internet, que actualment segueix sense tenir una regulació específica.

Les estafes, els delictes informàtics més habituals

En termes globals, les actuacions de l’Àrea de Delictes Informàtics de la Fiscalia Provincial de Barcelona han vist augmentada l’activitat: el 2021 van dur a terme 255 actuacions, quan al 2019 en van ser 218, un increment del 15 %. També augmenta respecte de les actuacions del 2020, que en van ser 172, però el mateix ministeri fiscal recorda que aquell va ser un any marcat pel descens d’activitat provocat per l’esclat de la pandèmia.

D’entre totes les dades que aporta el document de la fiscalia, destaca un any més que les estafes ocupen la immensa proporció dels delictes informàtics. Un bon exemple és que els Mossos d’Esquadra van rebre durant el 2021 un total de 36.952 denúncies per delictes informàtics i el 95 % corresponien a estafes. A nivell judicial, van ser 1.074 els procediments que van arribar als jutjats per estafes virtuals, un 60 % més que al 2020.

La segona modalitat de delicte que destaca en l’informe són les coaccions i les amenaces fetes a través d’internet. La fiscalia va incoar 193 diligències per aquesta qüestió. Gairebé la meitat, 90, van ser casos relacionats amb la violència de gènere. A nivell policial, aquests delictes també creixen: es van registrar 672 denúncies per les 414 presentades el 2020.

Pel que fa a la pornografia infantil, la dada de casos incoats el 2021, 66, és similar a la de l’any anterior, 61. El que canvia en aquesta categoria és el nombre d’escrits de qualificació, que creix i passa dels 16 escrits del 2020 als 36 dels 2021 (que una denúncia o querella acabi en escrit de qualificació o no depèn de les possibilitats de trobar proves del delicte, d’identificar l’autor o que el fiscal consideri que els fets constitueixen un delicte).