JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, ministre de l'Interior "La violència urbana adopta avui formes molt diverses. Un grafit pot representar una forma elemental de violència, ja que intenta imposar missatges a l'espai públic que és de tots. L'ocupació d'un habitatge aliè és una forma de violentar la propietat privada, de la mateixa manera que el robatori o el furt fan el mateix amb altres béns personals. L'incivisme, com a actitud social, apareix com una expressió habitual de tot el que he exposat i es projecta de moltes i diferents maneres: incendis forestals provocats, trencament del material urbà, embrutar els carrers, fumar en llocs no permesos, participar en campanyes d'impagament de peatges, agredir verbalment les persones, trencar caixers i cotxes, mobiliari urbà, cremar símbols polítics, profanar símbols religiosos.... i el ciutadà assisteix impotent a la degradació de la convivència que té com a úniques conseqüències, unes amonestacions massa sovint inútils, unes multes massa simbòliques i un fracàs coercitiu: És el món a l'inrevès, on els antisistema que viuen del sistema prenen l'espai públic que precisament és l'espai del sistema."

Fernández Díaz creu que la situació actual és “el món al revés”, perquè els grups antisistema “viuen del sistema prenent l’espai públic que pertany al sistema”. El ministre critica que l’incivisme s’ha convertit en una actitud habitual, que es manifesta de diverses formes:  amb incendis, deixant de pagar els peatges, fumant en espais prohibits, malmetent mobiliari urbà o cremant símbols polítics o religiosos.

El titular d’Interior considera que cal canviar la qualificació perquè algun d’aquests comportaments –que actualment es considera falta- es pugui tipificar com a delicte. És partidari de revisar les penes i la política penitenciària per poder neutralitzar els delinqüents, perseguir els delictes i compensar les víctimes.

Fernández Díaz ha destacat la sofisticació de les tècniques organitzatives dels grups antisistema i la necessitat d’invertir en educació per crear una nova cultura del civisme.