La Coordinadora d’AMPA d’Escoles Bressol està estudiant emprendre una protesta econòmica en contra de les retallades. Proposen deixar d’abonar les quotes directament i dipositar-les davant de notari. D’aquesta manera, l’Institut Municipal d’Educació s’hauria d’avenir a les condicions de les famílies per retirar els diners. Des de la coordinadora, Marta Uriel aclareix que en cap cas no és un “no vull pagar”. Les AMPA han recorregut a l’assessorament jurídic perquè la mesura sigui legal.

L’objectiu d’aquesta mesura és reclamar diàleg amb l’Ajuntament. Les famílies denuncien que no se’ls ha informat de les retallades que han afectat el personal de les escoles bressol ni de l’externalització de la gestió dels centres. Consideren que si els ajustos són necessaris es podria haver negociat amb els pares en quins àmbits s’havien d’aplicar i evitar així que repercutissin en l’atenció directa als infants. Uriel assegura que “ens hem vist abocats a aquesta mesura dràstica”.

La coordinadora ha aprofitat aquest dijous de tancades a les llars d’infants, escoles i instituts públics per informar les famílies i fer assembles sobre la mesura.