La iniciativa és voluntària i hi han participat 20 treballadors de l’empresa, que passen una jornada laboral de vuit hores amb els seus companys. Segons explica el conseller delegat del grup Sifu, Cristian Rovira, es tracta que el personal que dirigeix l’empresa es fiqui a la pell dels seus companys. Això fa que puguin dirigir amb millor coneixement de les feines i ajudar al desenvolupament. L’acollida per part dels treballadors és molt bona i es tracta d’un bon reforç per a l’empresa, segons els seus responsables.