Una altra economia és possible. D'això n'estan convençuts els empresaris que basen el model de negoci en l'economia social. Són empreses que tenen com a eix bàsic els treballadors. Aquests deixen de ser un cost per passar a ser el principal actiu econòmic de l'empresa. JORDI VIA, cooperativa Arç "Per tant, en moments de crisi, en els quals cal replantejar-se coses, s'intenta preservar en primera instància els llocs de treball." Però no deixen de ser empreses que persegueixen beneficis i a Catalunya, representen ja, el 13% del PIB català. No és gens estrany, per tant, que cada cop es creïn més empreses basades en l'economia social. Diuen els promotors que amb un model econòmic exhaust com l'actual ells poden ser la resposta. JORDI VIA, cooperativa Arç "El diner, el necessitem, però el diner és una eina, un instrument per desenvolupar coses. El problema és que dins del món de l'economia tradicional s'ha creat economia fictícia al voltant de l'economia especulativofinancera." Tenen clar que no es pot canviar de model econòmic de la nit al dia. Per això creuen que cal un canvi d'actitud. L'economia social recomana a la societat un model de consum responsable i a les administracions que les polítiques econòmiques i les socials vagin de la mà.