El pla per la interculturalitat vol combatre els rumors que envolten la immigració. Els més freqüents, i els que més preocupen al Govern són per exemple que els comerços regentats per estrangers no paguen impostos, que incompleixen els horaris comercials o que els immigrants es queden la majoria dels ajuts socials. A través de xerrades als barris, de les associacions de comerciants i d'entitats i a través d'agents antirumors distribuïts per la ciutat es vol combatre rumors i estereotics com aquests que el govern municipal nega amb rotunditat. El pla intercultural no té de moment ni pressupost ni calendari assignat, tot i que els antirumors començaran a treballar de manera immediata. El que sí que té el pla és un objectiu marcat: evitar que a Barcelona es repeteixin escenes de ciutats europees on han sorgit guetos. Per l'alcalde, la crisi econòmica no és ni l'únic ni el principal enemic, per Hereu els missatges populistes també són una amenaça per a la convivència a la ciutat.