Conèixer de manera virtual i en tres dimensions com podria ser el teu futur centre educatiu. Aquesta és una de les experiències que ofereix aquest estand de la UPC, on els joves poden informar-se sobre els estudis de tecnologia multimèdia. Un sector que cada vegada desperta més interès. Les carreres que no van a l'alça són les científiques. Per aquest motiu des del Saló s'han volgut impulsar més que mai. La major part dels visitants del Saló són joves d'entre 15 i 18 anys que el proper curs volen anar a la universitat o els toca escollir la modalitat de batxillerat. Unes decisions que, sovint, són complicades. D'altres, però, ho tenen molt clar. Els 175 centres educatius que participen en el Saló tenen una àrea d'informació i assessorament pels estudiants. Un servei que la Fira reforça amb uns estands d'atenció individualitzada.