MANEL CASALS, director general del Gremi d'Hotels "És una irresponsabilitat enorme pensar que estan jugant amb famílies, estan jugant amb la societat, amb el país. No pot augmentar l'atur. No podem matar el producte estrella d'aquest país que és el turisme". MARTÍ SARRATÉ, vicepresident de l'ACAV "La imatge de poca credibilitat que dóna el país i de seguretat, hi hauran desviacions dels tour operadors internacionals que estan a l'expectativa i que ens estaven beneficiant en aquest país pels conflictes que hi han al món àrab".