Els locals es van tancar el mes de març de 2009 per una suposada trama de corrupció policial en què es podria haver permès a aquests negocis explotar immigrants irregulars sense sancionar-los. El jutge considera que hi ha indicis per creure que els propietaris dels locals pagaven funcionaris policials per evitar les detencions. Després d’un tancament de sis mesos, al setembre de 2009 es va prorrogar el tancament per mig any més i novament al març de 2010, per un any.