El pla pretén evitar que les prostitutes estiguin desateses en les necessitats més bàsiques i, si ho demanen, incloure-les en algun programa de recol·locació laboral. En aquest sentit, des de 2006, 102 dones han iniciat un d’aquests programes i 67 han trobat feina. Una xifra que pot semblar menor, però que des del consistori celebren si es té en compte la situació difícil de les dones i també el context de crisi.

Com a novetats, durant el 2011 es començarà a treballar a la zona de les Corts, on hi ha unes 120 dones treballant. És en aquest punt, juntament amb Ciutat Vella i algunes zones de Sant Martí, on es concentra bona part de la prostitució a la ciutat. També han arribat a un acord amb Dones Juristes perquè puguin tenir, en cas que ho necessitin, una defensa digna.