DENIS RUIZ, alumne de sisè primària "L'àrea del triangle és costat per costat dividit entre dos." ÓSCAR GACERAS, alumne de segon d'ESO "Acceleració és igual a velocitat dividit entre temps." Són les sis de la tarda i l'Óscar i el Denis fa gairebé una hora i mitja que han començat a fer els deures. No els fan a casa, sinó a l'Institut Dr. Puigvert. Hi vénen dues tardes a la setmana. Aquí, uns amics més grans els ajuden a fer-los. ROCÍO MORGADO, amiga gran del programa Èxit "Nosaltres som gent jove i això crea un vincle amb els nens que els ajuda a tenir més confiança en nosaltres, i aquesta figura és per això la germana gran, com amics grans." La Rocío és una de les amigues grans del programa Èxit. Aquest recurs extraescolar va dirigit a estudiants de cinquè i sisè de primària i de primer i segon d'ESO. Aquest curs, a Sant Andreu, hi ha un centenar d'alumnes de sis escoles i dos instituts que se'n beneficien. L'objectiu és que els escolars millorin els hàbits d'estudi i també les notes. Els resultats són evidents. OSCAR GACERAS, alumne de segon d'ESO "Abans ho aprovava tot just i ara trec notables, bé... M'està anant molt bé." DENIS RUIZ, alumne de sisè primària "Són les notes millor, estudio millor, i porto els deures cada dia." La lectura i la comprensió lectora són també una part important del programa. Com també ho són l'ús de la llengua i de les noves tecnologies. MERITXELL RODRÍGUEZ, alumna de sisè de primària "A vegades, quan no tenim deures, fem dictats, jocs de paraules i veiem com sabem escriure, si porten accent o no." YOUSSEF SULTAN, coordinador d'àrea del programa Èxit "S'intenta que a mesura que vagin avançant puguin tornar a fer d'amics grans nens i que es vagi establint aquesta dinàmica perquè ja coneixen la dinàmica i tot això." Vist el resultat, potser, d'aquí a uns anys, algun d'aquests nens també repassarà demostratius i fórmules matemàtiques amb altres companys més joves.