El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) enviarà a la fiscalia les actuacions de la comissió especial sobre la violació dels drets fonamentals a Catalunya que suposin una ingerència a la feina judicial que estan portant a terme. Aquesta comissió pretén investigar la violació de drets fonamentals a Catalunya arran de les càrregues policials de l’1-O. Però el CGPJ considera que aquesta comissió podria ser constituent d’un delicte. A més, demana a la Generalitat que deixi sense efecte l’acord de creació d’aquesta comissió especial, sobretot aquells aspectes que afecten les investigacions que estan portant a terme des dels poders judicials, especialment aquelles que fan referència a la investigació dels òrgans judicials i a la depuració de les eventuals responsabilitats.

Ha estat la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial la que ha pres la decisió per unanimitat. El CGPJ considera que l’acord del govern català és contrari al principi d’independència judicial i posa en coneixement d’aquest fet instàncies internacionals com són l’ONU, la Comissió de Venècia, el Consell d’Europa o la Comissió Europea.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial creu que la decisió presa per part de la Generalitat té l’objectiu de generar dubtes sobre l’estricta subjecció de la llei i el dret dels membres del poder judicial en tots els processos que coneix. Al seu entendre vol crear confusió en l’opinió pública i en la percepció internacional sobre el bon funcionament dels òrgans judicials a Catalunya.

Per últim, elevarà fins al ple del Consell General del Poder Judicial l’acord de la Generalitat perquè aquest es pugui pronunciar sobre l’existència de la comissió especial i la finalitat que persegueix.

Cal recordar que el 13 d’octubre el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ja va demanar a l’advocat general de l’Estat, Eugenio López Álvarez, que emprengués accions legals contra aquesta comissió de govern.