Durant unes hores aquest matí el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAB, ha habilitat el Servei d'Orientació Jurídica a la seu del carrer de Mallorca. Ho ha fet amb motiu del Dia de l'Advocat d'Ofici i de la Justícia Gratuïta. En total, hi ha 43 punts com aquest repartits per tota la demarcació. Els advocats que hi treballen formen part del torn d'ofici i assessoren els ciutadans de manera gratuïta. ORIOL RUSCA, degà de l'ICAB "El número de designes, o sigui, de gent que ha demanat justícia gratuïta i de casos de justícia gratuïta ha augmentat moltíssim i ha augmentat moltíssim, nosaltres ho atribuim a la crisi que hem sofert." Des que l'ICAB va incorporar el torn d'ofici fa 11 anys, les consultes fetes al servei d'orientació jurídica s'han més que doblat i han passat de les 22.000 el 2006 a les 53.000 l'any passat. Hi ha 3.500 advocats inscrits al torn d'ofici, que compaginen la funció pública amb la seva feina privada. MERITXELL RECOLONS, advocada del torn d'ofici "Realment a darrere de qualsevol tràmit hi ha una persona, hi ha una vida, hi ha una família i la part humana jo crec que és el que ens mou a la majoria d'advocats, ja no d'ofici, tots en general, perquè és la professió que té aquesta vocació social." "Me voy totalmente satisfecha porque es un servicio que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, es gratuito y simplemente hay que aprovecharlo." "Bé, la veritat és que molt bé perquè ens han atès bastant de pressa, ens hem esperat 15 minuts i l'atenció que hem tingut ens ha solucionat bastant el problema, vull que ara ja sé el que haig de fer, perquè estàvem bastant perduts.I ara ja iniciarem el procés." L'ICAB remarca que les retallades els han afectat i reivindica més recursos, una retribució digna i una llei del torn d'ofici que doni cobertura a les actuacions dels advocats.

Durant unes hores aquest matí el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’ICAB, ha habilitat el Servei d’Orientació Jurídica a la seu del carrer de Mallorca. Ho ha fet amb motiu del Dia de l’Advocat d’Ofici i de la Justícia Gratuïta. En total, hi ha 43 punts repartits per tota la demarcació. Els advocats que hi treballen formen part del torn d’ofici i assessoren els ciutadans de manera gratuïta.

Des que l’ICAB va incorporar el torn d’ofici fa 11 anys, les consultes fetes al servei d’orientació jurídica s’han més que doblat i han passat de les 22.000 el 2006 a les 53.000 l’any passat.

Hi ha 3.500 advocats inscrits al torn d’ofici, que compaginen la funció pública amb la feina privada.

L’ICAB remarca que les retallades els han afectat i reivindica més recursos, una retribució digna i una llei del torn d’ofici que doni cobertura a les actuacions dels advocats.