UCI Hospital del Mar

(ACN) Un estudi de metges i investigadors de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques ratifica que la infecció per covid-19 és molt més virulenta que la grip en els pacients amb necessitat d’oxigen, tot i que siguin persones més joves i en més bon estat de salut. En els pacients més greus, aquells que ingressen a l’hospital i necessiten oxigen, la mortalitat és tres vegades superior entre els que ho fan per covid-19 en comparació amb els que ho fan per grip.

La despesa hospitalària d’un malalt greu de covid és de 10.000 euros més que per la grip

El treball, publicat la revista ‘Clinical Infectious Diseases’ i presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses celebrat a Lisboa, ha analitzat dades de malalts de la primera onada de la pandèmia i les ha comparades amb pacients ingressats per grip dels tres anys anteriors. Els investigadors afirmen que els malalts greus de covid requereixen més temps d’ingrés i més cures. Això implica que el cost del tractament hospitalari és el doble que el dels pacients ingressats per grip, amb un sobrecost de gairebé 10.000 euros.

La mortalitat a 30 dies entre els ingressats per infecció per SARS-CoV-2 en aquesta situació és del 15 % i arriba al 19 % al cap de 90 dies de l’ingrés. Per contra, només el 5 % dels pacients amb grip moren al mes d’ingressar i el 6 %, tres mesos després. Una altra dada a tenir en compte és l’edat dels malalts que van morir, més elevada en els afectats per la covid-19 (81 anys), que entre els de l’altre grup (77,5 anys), fet que certifica l’edat com un factor de risc. Per arribar a aquesta conclusió, es van analitzar 187 pacients per cada patologia.

Pacients més joves, però més greus

Els pacients ingressats per covid-19 eren, en general, més joves que els que ho van fer per grip (67 anys de mitjana en un cas i 76 en l’altre). A la vegada presentaven menys comorbiditats, com és el cas d’hipertensió, d’immunosupressió o de patologies cròniques cardíaques, respiratòries o renals, més habituals a l’altre grup analitzat. Per contra, tenien un índex de sobrepès més elevat. La majoria patien pneumònia, el 98 %, mentre que entre les persones afectades per la grip, aquest percentatge baixava al 59 %. “Encara que els pacients ingressats per grip eren més grans i tenien més comorbiditats, les que ho feien per covid-19 amb necessitat d’oxigen tenien uns resultats clínics i econòmics pitjors”, apunta Inmaculada López Montesinos, autora de l’estudi i metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses.