Són les cinc de la tarda, l'hora que les 11 embarcacions de la Confraria de Pescadors arriben al port després d'una llarga jornada a alta mar. Avui han pescat gambes amb xarxes com aquestes. Ara ja estan netes, però dins el mar arrosseguen tant peix com residus marins. Avui han recollit una aleta de submarinista i aquest tros d'espuma. El mes d'octubre les 11 embarcacions van recollir 225 quilos de residus. La majoria, un 63 %, són plàstics. Els segueixen el tèxtil, la fusta, el vidre i, en menor mesura, el metall. JOSÉ MANUEL JUÁREZ, patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona "Si una embarcación, en un lance o en un bol, captura 40 quilos de pescado, igual hay 20 o 25 o, a veces, 80 quilos de restos que no son pescados. Casi te diría un 50 % o más de residuos que de pescado." Un projecte de recollida de residus, pioner a Catalunya, vol posar remei a aquesta situació. IGNASI MATEO, tècnic de l'Agència de Residus de Catalunya "És un tema bastant desconegut perquè a terra podem tirar controlats als residus, però a mar intuïm que és un problema greu però no sabem les quantitats ni el tipus ni les afeccions que pot tenir això." En Rubén és l'encarregat de classificar les escombraries i comptar-les. Des de l'octubre, han trobat objectes de tot tipus: botes d'aigua, una nina que servirà d'atrezzo a una escola d'art, un bidó oxidat com aquest i, fins i tot, dues relíquies de les Olimpíades del 92 que més d'un col·leccionaria.

El patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona, José Manuel Juárez, ha explicat que les embarcacions que recullen més residus són les que practiquen l’arrossegament amb xarxes. De fet, Juárez assegura que “gairebé el 50 % són residusi la majoria són plàstics. A l’octubre, que és el mes en què es va engegar aquest projecte, van recollir 225,4 quilos de residus: un 63 % són plàstics; un 18 %, tèxtil; un 7 %, fusta; un 6 %, vidre i un 3 %, metall.

L’estudi es coneix amb el nom de Marviva. Es tracta d’un projecte de recollida i caracterització d’escombraries marines que realitzen, conjuntament, la Confraria de Pescadors del Port de Barcelona, juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Autoritat Portuària de Barcelona. L’objectiu és conèixer el tipus i les característiques dels residus marins, conèixer les fonts que els originen i conscienciar el públic en general i els pescadors, en particular, sobre aquesta problemàtica. Segons el tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya, Ignasi Mateo, els residus marins “són un tema bastant desconegut perquè a terra podem tirar controlats als residus, però a mar intuïm que és un problema greu i no sabem les quantitats ni el tipus ni les afeccions que pot tenir”. Un cop recollits, els residus de cada embarcació es pesen, es quantifiquen, es fotografien i es classifiquen prioritzant-ne la valorització.

Segons l’Agència Catalana de Residus, l’escombraria marina és una amenaça per a la vida marina, la pesca comercial, el turisme i el transport marítim ja que degrada la qualitat de les aigües marines i n’afecta la fauna i la fora, provoca la disminució de les captures de pesca, augmenta les despeses de neteja dels municipis costaners i fa malbé embarcacions i arts de pesca com ara les xarxes.

El projecte és una prova pilot que s’ha iniciat al Port de Barcelona. La intenció però es estendre’l a la resta de ports pesquers de Catalunya per establir rutines de col·laboració entre els pescadors professionals i el personal portuari de municipis costaners.