En Theo ha de sotmetre's a cures a la part del turmell que poden resultar-li doloroses. Per tal de minimitzar el mal i l'ansietat que li provoca l'atenció mèdica, el personal de Sant Joan de Déu segueix una sèrie de pautes per fer més amable l'experiència. Per exemple, l'ús d'un paquet de distracció, un conjunt d'objectes que fan que el nen centri l'atenció en un element agradable. També es considera fonamental el paper actiu dels pares, cuidar el vocabulari mèdic quan es parla amb els infants i el reforç positiu amb el qual els metges i infermers reconeixen la valentia als nens. Els responsables de la iniciativa asseguren que els resultats són evidents. Des del punt de vista farmacològic també s'hi introdueixen paliatius no invasius com l'òxid nitrós i la sacarosa en el cas dels nadons, que fan que desaparegui el dolor. L'objectiu és que el dolor dels infants als hospitals sigui pràcticament inexistent.

Una de les iniciatives és l’ús d’un paquet de distracció, un conjunt d’objectes que fan que el nen centri l’atenció en un element agradable. Parteix del fet que els menors són molt sensibles a la distracció i per això qualsevol joguina o estímul visual els ajudarà a oblidar-se una estona del dolor que poden estar patint.

També es considera fonamental el paper actiu dels pares, cuidar el vocabulari mèdic quan es parla amb els infants i el reforç positiu amb el qual els metges i infermers reconeixen la valentia als nens. Els responsables de la iniciativa asseguren que els resultats són evidents.

Des del punt de vista farmacològic també s’hi introdueixen pal·liatius no invasius com l’òxid nitrós i la sacarosa en el cas dels nadons, que fan que desaparegui el dolor. L’objectiu és que el dolor dels infants als hospitals sigui pràcticament inexistent.