La promoció s’aixecarà en un espai de més de 7.000 metres quadrats edificables. Es tracta d’una obra cedida, perquè en un principi l’havia de realitzar La Llave de Oro.  Via Célere no ha modificat les bases del projecte, però n’ha millorat els materials. L’immoble tindrà la màxima qualificació energètica i preveu un preu de venda per sota de 3.500 euros per metre quadrat.

Via Cèlere ha adquirit l’edifici a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per 10,5 milions, i abans procedia de CatalunyaCaixa. L’enderroc de l’edifici va començar ara fa dues setmanes.

Un edifici amb història

L’antiga seu de Revlon és un edifici singular de la ciutat. El 2008 The Colomer Group va vendre l’edifici, que acollia oficines i magatzems, per 37 milions d’euros a Caixa Manresa, que tenia la intenció de fer-hi habitatges. Posteriorment, Caixa Manresa es va fusionar en el que després va ser CatalunyaCaixa.

El 2012 CatalunyaCaixa va buscar un nou soci per donar sortida a l’edifici i es va aliar amb La Llave de Oro per tirar endavant el projecte, però l’immoble es va anant deteriorant i el banc va traspassar l’actiu i els crèdits vinculats a la Sareb.