Les persones imputades utilitzaven l’engany per confondre les víctimes. Feien servir missatges poc clars i entenedors i simulaven ser operaris d’una empresa subcontractada autoritzada per fer les revisions i els contractes de manteniment legalment establerts. El grau de preparació de l’estafa era força complex, ja que utilitzaven uniformitat, logotips, credencials i impresos molt semblants als oficials per aconseguir que les víctimes paguessin en metàl·lic prop de 100 euros, en concepte només de la revisió, a banda de la possibilitat de contractar un servei de manteniment posterior que també tenia un preu independent.

Entre les víctimes hi havia un nombre important de gent gran (fins i tot, de més de 90 anys), considerades especialment vulnerables per la seva edat.

Els imputats també ho són per intrusisme laboral ja que, dels 13 treballadors de l’empresa, només un d’ells estava correctament inscrit en el registre que autoritza a realitzar el manteniment d’instal·lacions tèrmiques. La resta de treballadors no estaven autoritzats a realitzar-les, motiu pel qual no podien donar als afectats el certificat de revisió legal.

Els imputats són operaris, el gerent i responsables de l’empresa.