En total, més de 3.000 famílies catalanes esperen per adoptar un fill. El 2008, més de 1.400 parelles van optar per l’adopció internacional. La xifra es va reduir el 2010, quan poc més de 1.000 famílies van triar aquesta opció.

Pel que fa les adopcions nacionals, en canvi, les sol·licituds han augmentat. El 2008 van registrar-se 582 acollides nacionals i el 2010 es van registrar 107 sol·licituds més.

Segons l’Institut Català de l’Adopció, el descens d’adopcions internacionals és conseqüència de l’enduriment dels requisits als països d’origen. En canvi, la llei catalana de la infància n’agilitza els tràmits per als pares.